Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Warunki zabudowy - prośba o pomoc
#11
Pisać, składać wnioski i próbować. Sam osobiście miałem całkiem inne warunki zabudowy i wszystko dało się dopiąć tak jak chciałem. Tylko może to trwać, ale jak jesteś cierpliwy to tylko czas Cię ogranicza.
Odpowiedz
#12
witam do dzialki jaka mnie interesuje są takie warunki jak w zalaczniku. czy da rade wybudowac tam dom lukasza a jak nie to co zrobic zeby sie dalo. dodam ze plan zagospodarowania jest z 2001 roku pozdrawiam


Załączone pliki Miniatury
   
Odpowiedz
#13
(10.07.2019, 10:03)stawik998 napisał(a): czy da rade wybudowac tam dom lukasza 

Kąt dachu 40 stopni.
Teoretycznie się da zmienić.
Jak dotąd chyba tylko jedna osoba na forum próbowała 40 stopni w kopercie (chyba kolega z okolic Gorzowa Wlkp.).
Ale czy Ci się to podoba?
Musisz sobie sam odpowiedzieć.
Przy takim warunku lepiej wygląda dom z poddaszem użytkowym. Ewentualnie dach dwuspadowy.
Odpowiedz
#14
jak wszystko dojdzie do skutku to bede sie odwolywal-wnioskowal o zmiane warunków na max 30 stopni. mysle ze jako pierwszy z wszystkich probujacy postawic tam dom lukasza ulegną i zmienią w gminie plan- taką mam nadzieje
Odpowiedz
#15
Ja tez poprosze o porade czy z takie mpzp mozemy spokojnie wybudowac dom wg projektu Łukasza, zakładam że projekt w normalnej, nie lustrzanej wersji.
Z góry dzięki Big Grin
info z mpzp:
§ 3.
1. Rysunek zmiany planu w skali 1:25.000 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i zawiera lokalizację zmiany
planu.
2. Rysunek zmiany planu w skali 1:1.000 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały i obowiązuje w następującym
zakresie ustaleń zmiany planu:
a) granic zmiany planu,
b) linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
d) linii podziału terenu na nieruchomości budowlane,
e) oznaczeń przeznaczenia terenów,
3-64 MU - zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
D - komunikacji kołowej,
f) parametrów ustalenia linii rozgraniczających drogi D 1 oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg.
§ 4. "Przeznaczenie terenów i stawki, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym".
1. Przeznaczenie terenów i stawki, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:
PRZEZNACZENIE TERENU OZNACZENIE TERENU
Stawka, o której mowa w art. 36 ust.
3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym
3 -64 MU zabudowa mieszkaniowo-usługowa 25%
D1 komunikacja kołowa 0%
2. Użyte wyżej pojęcie "zabudowa mieszkaniowo-usługowa" oznacza przeznaczenie terenu na cele zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej z możliwością lokalizacji funkcji usługowych.
§ 5. "Zasady kształtowania zabudowy".
1. Podział gruntów określony w rysunku zmiany planu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały jest
obowiązującym w niniejszej zmianie planu podziałem na działki budowlane.
2. Na każdej z dziatek budowlanych można zlokalizować jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden
budynek z: jednym mieszkaniem i jednym lokalem użytkowym o funkcjach usługowych.
3. Parametry ustalenia nieprzekraczalnych linii zabudowy mieszkaniowej od dróg zawiera rysunek zmiany
planu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zabudowę mieszkaniowo-usługową należy kształtować maksymalnie do dwu kondygnacji, z drugą
kondygnacją jako poddaszem użytkowym.
5. Kąt nachylenia połaci dachowych do rzutu poziomego budynków powinien zawierać się w przedziale 30° -
45°.
6. W granicach zmiany planu obowiązuje zakaz zabudowy dla tymczasowych obiektów budowlanych, za
wyjątkiem zapleczy budowy prowadzonych inwestycji.
§ 6. "Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i przedmiot zadań dla realizacji celów publicznych".
1. W granicach zmiany planu działki budowlane przeznaczone pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinny mieć możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do
zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznych NN.
2. W granicach zmiany planu w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się możliwość stosowania zbiorników
bezodpływowych na ścieki, do czasu wybudowania gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.
3. W granicach zmiany planu działki budowlane przeznaczone pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na
pobyt ludzi powinny mieć zapewnione możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej lub
korzystania z indywidualnych ujęć wody (o ile nastąpi brak możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci
wodociągowej).
4. Korzystanie z indywidualnych ujęć wody może odbywać się również poprzez przyłączenie nieruchomości do
położonych w ich sąsiedztwie czynnych indywidualnych ujęć wody tub przez wspólną realizację
indywidualnego ujęcia wody dla zespołu przedmiotowych nieruchomości, o ile pozwalają na to właściwe
przepisy szczególne.
5. W granicach zmiany planu:
a) urządzenie dojazdów do dróg publicznych,
b) zewnętrzne sieci i urządzenia uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w zakresie:
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, nie stanowią zadań dla realizacji lokalnych celów
publicznych w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i są finansowane w
całości ze środków inwestorów.
6. Sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej dla zaopatrzenia terenu w granicach zmiany planu
stanowią zadania dla realizacji lokalnych celów publicznych, w rozumieniu art. 13 ust 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, w całości lub w części finansowane ze środków budżetu Gminy Purda.
7. W granicach zmiany planu należy wyposażyć nieruchomości budowlane w infrastrukturę
elektroenergetyczną, stosownie do warunków technicznych w tym przedmiocie, realizowaną na koszt
właściwego przedsiębiorstwa energetycznego z tytułu właściwych przepisów szczególnych.
8. Zewnętrzne sieci i urządzenia technicznego uzbrojenia terenu, o których mowa w pkt 1 i 3 należy realizować
w granicach terenu pasów drogowych układu komunikacji drogowej.
9. Zaopatrzenie budynków w ciepło może być dokonywane z indywidualnych źródeł energii cieplnej,
odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska z
wykluczeniem stosowania paliw węglowych stałych.
§ 7. "Układ komunikacji"
1. W granicach zmiany planu dla drogi oznaczonej w rysunku zmiany planu (załącznik Nr 2) symbolem D 1
ustała się 10 m, jako obowiązującą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających.
2. W/w droga stanowi kategorię drogi wewnętrznej w rozumieniu właściwych przepisów o gospodarce
nieruchomościami.
§ 8.
1. W granicach zmiany planu tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Purda, zatwierdzonego Uchwałą Nr VII 39/91 Rady Gminy w Purdzie z dnia 19 września
1991 r. (Dz. Urzędowy Woj. Olsztyńskiego Nr 23.1991 r., poz. 284 z późniejszymi zmianami).
2. Zamiast w/w ustaleń i rysunku w granicach zmiany planu obowiązuje treść niniejszej uchwały wraz z
rysunkami zmiany planu (załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały).
§ 9.
1. Każdy ma prawo wglądu do zmiany planu oraz uzyskania stosownych wypisów i wyrysów.
2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną.
§ 10.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.


zalaczam rysunek z dzialki z keirunkami i wymiarami [Obrazek: 71079307_2750703658273511_22293242412353...e=5DEF1182]
Odpowiedz


#16
Od której strony planujesz wjazd ?
Adhibe rationem difficultatibus
Odpowiedz
#17
(27.09.2019, 16:57)sierzant napisał(a): Od której strony planujesz wjazd ?

od wschodu
Odpowiedz
#18
Z tego urzędowego bełkotu, nie widzę problemu z postawieniem naszego domu.
(dowiesz się więcej w gminie lub idź do architekta)
Jest tam tylko o kącie dachu 30-45 %. Sprawdź domy znajdujące się obok.
To jakby będzie wymuszało zabudowę Technicznie dom można posadowić od wschodu.


Załączone pliki Obrazki
   
Adhibe rationem difficultatibus
Odpowiedz
#19
dopytałem to czego nie bylem pewny tez nie widzę przeciwskazań elewacja frontowa z zachowaniem odległości po 4m z oknami od sąsiadów, dach do zmiany na 30% ale już widziałem niejeden taki an forum, ponoć nie problem taka zmiana. zaczynam wstępnie zabawę z rozmieszczeniem pomieszczeń z uwzględnieniem właśnie stron świata. Przerobie forum to dorzucę swoją wersje do komentarzy
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
  
Menu